Publisher Theme
Art is not a luxury, but a necessity.
Browsing Category

Tư vấn

Về lâu dài, mỗi thị trường là một cuộc đua của hai con ngựa Lúc đầu, mỗi một loại sản phẩm là một cái thang với nhiều nấc, dần dần, cái thang nhiều nấc trở thành một cái thang hai nấc. Về pin, đó là Eveready và Duracell. Về phim chụp ảnh là Kodak và Fuji. Về dịch vụ cho thuê xe ôtô là Hertz và…