HomeGiáo dụcKhóa học Tiếng Trung nâng cao (Hán 5) – Trung tâm TIENGTRUNG.VN

Khóa học Tiếng Trung nâng cao (Hán 5) – Trung tâm TIENGTRUNG.VN

 

 

 

Mô tả

 

 

Các lớp học buổi tối

  

LỚP KHAI GIẢNG  THỜI GIAN HỌC  GIÁO TRÌNH  GIÁO VIÊN  HỌC PHÍ 
T20 THỨ 5

10/05/2018

19H45 ĐẾN
21H15

3 – 5 – CN

– Hán 05 
(bộ 6 quyển)

– HSK 04

TRANG C 2.100.000VND/ 28 BUỔI
T27 CHỦ NHẬT

03/06/2018

19H45 ĐẾN
21H15

3 – 5 – CN

– Hán 05 
(bộ 6 quyển)

– HSK 04

DUNG 2.100.000VND/ 28 BUỔI
T29 THỨ 6

22/06/2018

19H45 ĐẾN
21H15

2 – 4 – 6

– Hán 05 
(bộ 6 quyển)

– HSK 04

DUNG 2.100.000VND/ 28 BUỔI
CT18

HỌC TẠI
SỐ 25
NGÕ 68
CẦU GIẤY

CHỦ NHẬT

17/06/2018

17H50 ĐẾN 19H20

3 – 5 – CN

– Hán 05 
(bộ 6 quyển)

– HSK 04

TRANG A 2.100.000VND/ 28 BUỔI