HomeGiáo dụcKhóa học Tiếng Trung nâng cao (Hán 4) – Trung tâm TIENGTRUNG.VN

Khóa học Tiếng Trung nâng cao (Hán 4) – Trung tâm TIENGTRUNG.VN

 

 

 

Mô tả

 

Học phí Hán ngữ 4 là 1.600.000vnd/22 buổi (Áp dụng từ ngày 01/11/2017)
 

Lớp Học Hán ngữ 4 ban ngày
 

 

LỚP KHAI GIẢNG  THỜI GIAN HỌC  GIÁO TRÌNH  GIÁO VIÊN  HỌC PHÍ 
N55 THỨ 7

21/07/2018

15H ĐẾN 16H30

T7 – CN

– Hán 04 (bộ 6 quyển)

– HSK 03

NGỌC ANH 1.600.000VND/
22 BUỔI
CN07
 
THỨ 3
26/06/2018
10H ĐẾN
11H30

3 – 5 – 7

– Hán 04 (bộ 6 quyển)

– HSK 03

THỦY B  1.600.000VND/
22 BUỔI

 

I> II> Lớp Học Hán ngữ 4  buổi tối

LỚP KHAI GIẢNG  THỜI GIAN HỌC  GIÁO TRÌNH  GIÁO VIÊN  HỌC PHÍ 
T30 THỨ 5

17/05/2018

19H45 ĐẾN
21H15

3 – 5 – CN

– Hán 04 (bộ 6 quyển)

– HSK 03

HẠNH 1.600.000VND/
22 BUỔI
T36 CHỦ NHẬT

24/06/2018

17H50 ĐẾN
19H20

3 – 5 – CN

– Hán 04 (bộ 6 quyển)

– HSK 03

DUNG 1.600.000VND/
22 BUỔI
CT21

HỌC TẠI
SỐ 25
NGÕ 68 CẦU GIẤY

THỨ 5
17/05/2018
19H45 ĐẾN
21H15

3 – 5 – CN

– Hán 04 (bộ 6 quyển)

– HSK 03

THỦY B 1.600.000VND/ 22 BUỔI
CT23

HỌC TẠI
SỐ 25
NGÕ 68 CẦU GIẤY

THỨ 6
06/06/2018
19H45 ĐẾN
21H15

2 – 4 – 6

– Hán 04 (bộ 6 quyển)

– HSK 03

TUYẾT ANH 1.600.000VND/ 22 BUỔI