HomeGiáo dụcKhóa học Tiếng Trung nâng cao (Hán 3) – Trung tâm TIENGTRUNG.VN

Khóa học Tiếng Trung nâng cao (Hán 3) – Trung tâm TIENGTRUNG.VN

 

 

 

Mô tả

 

 

Học phí Hán ngữ 3 là 1.600.000vnd/22 buổi (Áp dụng từ ngày 01/11/2017)
 

I> Lớp Hoc Tiếng Trung ban ngày
 

 
LỚP
KHAI GIẢNG 
THỜI GIAN HỌC  GIÁO TRÌNH 
GIÁO VIÊN 
HỌC PHÍ 
N55 THỨ 7

05/05/2018

15H ĐẾN
16H30T7 – CN
Hán 03 Mới (bộ 6 quyển)

– HSK 02

NGỌC ANH 1.600.000 VND/ 22 BUỔI

Học tiếng Hoa buổi tối
 

LỚP
KHAI GIẢNG 
THỜI GIAN HỌC  GIÁO TRÌNH 
GIÁO VIÊN 
HỌC PHÍ 
T38 THỨ 3

22/05/2018

17H50 ĐẾN
19H203 – 5 – CN
Hán 03 Mới (bộ 6 quyển)

– HSK 02

TÙNG 1.600.000 VND/ 22 BUỔI
T39 THỨ 2

28/05/2018

19H45 ĐẾN
21H152 – 4 – 6
Hán 03 Mới (bộ 6 quyển)

– HSK 02

THỦY 1.600.000 VND/ 22 BUỔI
T40 THỨ 6

08/06/2018

17H50 ĐẾN
19H202 – 4 – 6
Hán 03 Mới (bộ 6 quyển)

– HSK 02

DUNG 1.600.000 VND/ 22 BUỔI
T41 THỨ 5

21/06/2018

19H45 ĐẾN
21H153 – 5 – CN
Hán 03 Mới (bộ 6 quyển)

– HSK 02

TRANG D 1.600.000 VND/ 22 BUỔI
T43 THỨ 4

18/07/2018

19H45 ĐẾN
21H152 – 4 – 6
Hán 03 Mới (bộ 6 quyển)

– HSK 02

HẠNH 1.600.000 VND/ 22 BUỔI
T44 THỨ 3

24/07/2018

17H50 ĐẾN
19H203 – 5 – CN
Hán 03 Mới (bộ 6 quyển)

– HSK 02

TRANG C 1.600.000 VND/ 22 BUỔI
T45 THỨ 6

27/07/2018

17H50 ĐẾN
19H202 – 4 – 6
Hán 03 Mới (bộ 6 quyển)

– HSK 02

TRANG D 1.600.000 VND/ 22 BUỔI
CT27

HỌC TẠI
SỐ 25 NGÕ 68
 CẦU GIẤY

THỨ 2

21/05/2018

19H45 ĐẾN
21H152 – 4 – 6
Hán 03 Mới (bộ 6 quyển)

– HSK 02

TRANG A 1.600.000 VND/ 22 BUỔI
CT28

HỌC TẠI
SỐ 25 NGÕ 68
 CẦU GIẤY

CHỦ NHẬT

10/06/2018

19H45 ĐẾN
21H153 – 5 – CN
Hán 03 Mới (bộ 6 quyển)

– HSK 02

TUYẾT ANH 1.600.000 VND/ 22 BUỔI
CT29

HỌC TẠI
SỐ 25 NGÕ 68
 CẦU GIẤY

THỨ 3

31/06/2018

17H50 ĐẾN
19H203 – 5 – CN
Hán 03 Mới (bộ 6 quyển)

– HSK 02

YẾN 1.600.000 VND/ 22 BUỔI
CT30

HỌC TẠI
SỐ 25 NGÕ 68
 CẦU GIẤY

THỨ 6

06/06/2018

17H50 ĐẾN
19H202 – 4 – 6
Hán 03 Mới (bộ 6 quyển)

– HSK 02

MINH 1.600.000 VND/ 22 BUỔI