HomeDịch vụTư vấn dịch vụ cấp chứng nhận đầu tư tại Việt Nam – Luật Thống Nhất

Tư vấn dịch vụ cấp chứng nhận đầu tư tại Việt Nam – Luật Thống Nhất

Danh mục: ,

Mô tả

Tư vấn, hỗ trợ điều tra thị trường đầu tư, tư vấn loại hình doanh nghiệp khi đầu tư và thành lập

 

– Lựa chọn loại hình doanh nghiệp

– Mô hình và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp

– Phương thức hoạt động và điều hành;

– Tư vấn pháp lý về Mối quan hệ giữa các chức danh quản lý

– Quyền và nghĩa vụ của các thành viên/cổ đông

– Tư vấn tỷ lệ và phương thức góp vốn

– Tư vấn phương án chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh

Đối với những doanh nghiệp, doanh nhân, cá nhân nước ngoài muốn đầu tư tại Việt Nam sẽ luôn gặp khó khăn trong thủ tục hoàn thiện hồ sơ xin cấp phép cũng như những quy định khác của pháp luật về đầu tư tại Việt Nam. Do vậy, việc có được văn phòng luật tư vấn cũng như giải thích cặn kẽ những quy định, những điều cần biết khi đầu tư tại Việt Nam là điều cần thiết.

Luật sư uy tín tại Hà Nội của Luật Thống Nhất sẽ thực hiện tư vấn, giải thích những quy định trong luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và những quy định pháp luật liên quan đến quá trình đầu tư  của doanh nghiệp, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam để đảm bảo đúng quy định cũng như thuận lợi trong quá trình đầu tư.