HomeDịch vụDịch vụ tư vấn thành lập công ty – Luật Thống Nhất

Dịch vụ tư vấn thành lập công ty – Luật Thống Nhất

Danh mục: ,

Mô tả

Luật Thống Nhất tư vấn

Thực hiện đại diện và ủy quyền cho khách hàng làm thủ tục nộp hồ sơ, rút hồ sơ hay nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh

– Đại diện khách hàng thực hiện thủ tục khắc con dấu cho khách hàng, đồng thời nhận Giấy chứng nhận mẫu dấu của Công ty, doanh nghiệp sau khi thành lập doanh nghiệp.

– Đại diện công ty, khách hàng thực hiện làm thủ tục đăng ký mã số thuế tại cơ quan thuế, mã số hải quan với công ty, doanh nghiệp thực hiện kinh doanh liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa, sản phẩm.

Luật Thống Nhất tư vấn cho khách hàng sau khi thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp

Tư vấn, thực hiện đăng ký bổ sung, thay đổi các ngành, nghề kinh doanh cho công ty

– Tư vấn và thực hiện đăng ký thay đổi tên công ty, tên doanh nghiệp theo yêu cầu của khách hàng

– Tư vấn, thực hiện đăng ký thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật của công ty

– Thực hiện tư vấn và làm những thủ tục giải quyết các vấn đề về quyết toán thuế, kiểm toán thuế cho công ty trong giai đoạn đầu sau khi thành lập doanh nghiệp

– Tư vấn và thực hiện trợ giúp các lĩnh vực để phát triển doanh nghiệp, tư vấn, trợ giúp thực hiện xây dựng độ nhận diện thương hiệu cho công ty: nhãn hiệu, bảo hộ thương hiệu, bảo hộ sáng chế, văn bằng sáng chế, ,…

– Tư vấn, hướng dẫn làm hợp đồng lao động cho người lao động theo quy định của pháp luật

– Tư vấn và làm các thủ tục thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện cho công ty

– Tư vấn và giải quyết các vấn đề tranh chấp giữa công ty với các công ty và doanh nghiệp khác, tổ chức, giữa công ty với các cơ quan quản lý hành chính nhà nước.

– Tư vấn, làm hồ sơ, thủ tục đăng ký phá sản, thủ tục giải thể công ty, giải thể doanh nghiệp

– Cung cấp những văn bản pháp luật mà khách hàng yêu cầu