HomeDịch vụDịch vụ tư vấn pháp luật về thuế – Luật Hoàng Phi

Dịch vụ tư vấn pháp luật về thuế – Luật Hoàng Phi

Danh mục: ,

Mô tả

Đối tượng cần đăng ký thuế

  • Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện kinh doanh
  • Cá nhân trong thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân
  • Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay
  • Tổ chức và cá nhân theo quy định của pháp luật về thuế

 

 Luật sư tư vấn pháp luật thuế

Luật sư uy tín tại Hà Nội tư vấn đối tượng cần nộp thuế, đối tượng cần thu nhập chịu thuế, đối thượng thu nhập được miễn thuế, tư vấn cho cá nhân căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân.
Luật sư tư vấn thủ tục đăng ký kỹ mã số thuế thu nhập
Tư vấn cá nhân đã đăng ký thuế và có mã số thuế, tư vấn trường hợp cá nhân được hoàn thuế hay trong trường hợp được giảm trừ gia cảnh
Công ty luật Thống Nhất thực hiện tư vấn cho khách hàng nắm rõ được những quy định của pháp luật, đồng thời giúp khách hàng đảm bảo lợi ích các cá nhân cho khách hàng.

Nội dung tư vấn 

Tư vấn thủ tục thuế: thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế chuyển nhượng vốn, thuế nhà thầu nước ngoài, thuế xuất nhập khẩu, thuế môn bài
Luật sư tư vấn kê khai thuế, tư vấn những thủ tục nộp thuế cho doanh nghiệp
Luật sư thực hiện tư vấn các thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng
Thực hiện tư vấn làm quyết toán thuế, tư vấn lập báo cáo tài chính cho doanh nghiệp
Lựa chọn tư vấn các quy định về sử dụng hóa đơn, chứng từ và chế độ kế toán cho doanh nghiệp
Luật sư tư vấn và làm đại điện cho doanh nghiệp nộp hồ sơ thuế tại cơ quan thuế