HomeDịch vụDịch vụ tư vấn giải thể hộ kinh doanh – Luật Thống Nhất

Dịch vụ tư vấn giải thể hộ kinh doanh – Luật Thống Nhất

Danh mục: ,

Mô tả

Quy trình xin giải thể hộ kinh doanh
  • Hộ kinh doanh cần chuẩn bị hồ sơ giải thể theo những hướng dẫn của đơn vị tư vấn làm  hồ sơ  giải thể doanh nghiệp,…
  • Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND – UBND cấp huyện
  • Hộ kinh doanh nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND – UBND cấp huyện.

 

Hồ sơ giải thể hộ kinh doanh
  • Thông báo Chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh cá thể: theo mẫu quy định  tại Phụ lục III – 5 được ban hành theo Thông tư 01/2013/IT-BKHĐT.
  • Giấy chứng nhân đăng ký hộ kinh doanh cá thể
  • Giấy xác nhận thanh toán đầy đủ các khoản nợ thuế, những nghĩa vụ thuế của Chi Cục Thuế tại địa phương