Publisher Theme
Art is not a luxury, but a necessity.

Liên hệ

Q là một marketplace nơi chúng tôi kết nối những người bán sản phẩm sáng tạo với khách hàng.

Sự khác biệt ở Q network là chúng tôi có sự kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm trước khi đăng tải lên. Mỗi người dùng sáng tạo có một tài khoản và chỉ được duyệt khi cung cấp sản phẩm.