Publisher Theme
Art is not a luxury, but a necessity.
Browsing Category

Đời sống

Vị trí dẫn đầu hay hơn là vị trí tốt hơn? Rất nhiều người tin tưởng rằng vấn đề căn bản trong tiếp thị là làm sao thuyết phục các khách hàng tương lai rằng mình có sản phẩm hay dịch vụ tốt hơn. Điều này không đúng. Nếu bạn chia sẻ một thị trường nhỏ và bạn phải cạnh tranh với các đối thủ lớn…